Personlighetens upprättelse

Tidsplan:


Drop in-fika från 09.15


9.30  Start med fortsatt fika och info

10.00  Undervisning, pass 1.  

12.00 – 13.00  Lunch

13.00  Frågor

13.30  Undervisning, pass 2.

15/15.30  Fika med macka

16.00  Undervisning, pass 3.

18.30  Slut. Finns möjlighet att ”droppa av” när man vill.

 

Lite historia:

Grundaren Per-Eive Berndtsson skriver i förordet till kursupplägget att kursen har sin upprinnelse 1988, då en EFS-församlings startades  i hans familjs vardagsrum i Halmstad. Församlingen växte och grunden för församlingsgemenskapen var att vara med i en små-grupp, att mötas hemma hos varandra. Behoven var stora av djupare gemenskap, helande och lärjungaträning och de upplevde att det inte räckte med hemgrupp och söndagsgudstjänst för att möta alla behov. Från 1996 började församlingen med PU-kursen i ” syfte just att förmedla inre helande och grundläggande lärjungaundervisning till nykristna.”

Vidare skriver Per-Eive: ”Under åren 1996–2019 arrangerade Johanneskyrkan/Kornhillskyrkan-EFS 1–4 kurser varje år i Halmstad. Dessutom har vi haft kurser på en del andra platser. Sammanlagt har ca 1500 personer deltagit i de femtitalet kurser som vi arrangerat genom åren. Under kursens framväxande har det funnits såväl psykolog, läkare och annan sjukvårdsutbildad personal med i våra förbönsteam. Med andra ord är inte innehållet i kursen på kollisionskurs med andra vedertagna sanningar inom området hälsa och helande.”

De märkte snart att denna kurs riktade sig både till de som varit kristna längre och de som kommit till tro nyligen. Flera kom till tro i samband med kursen.

”Genom åren har vi fått många underbara vittnesbörd om vad kursen betytt. Människor har berättat om att de upplevt helande på såväl ett andligt, psykiskt och ett fysiskt plan. Andra har vittnat om hur de fått en personlig kristen tro,…”.


Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd." (Matt 9:35-38)